ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρία μας προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν εργαστηριακές μετρήσεις, πιστοποίηση προϊόντων και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Τα εργαστήρια της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης τελευταίας γενιάς. Τα εργαστηριακά μας αποτελέσματα για τις ανάγκες των δοκιμών είναι αξιόπιστα και παράλληλα προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια στον πελάτη μας (βιοτέχνη/κατασκευαστή), διαμορφώνοντας πλήρη εικόνα του προϊόντος του σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία και ασφάλεια.

Γιατί να πιστοποιηθείτε με τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

Συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση για το Πιστοποιητικό που σας αφορά.

ΔΟΚΙΜΕΣ / CE

H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήµανση για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων και υποδηλώνει τη συµµόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.

Δοκιμές Ηλεκτρικής Ασφάλειας

Η οδηγία χαμηλής τάσης (Low Voltage Directive) 2014/35/EU εφαρμόζεται στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ονομαστική τάση περιλαμβανό­μενη μεταξύ 50 και 1000 V…

Δοκιμές Ενεργειακής Απόδοσης

Η οδηγία για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign Directive) 2009/125/EK εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, με σκοπό τον περιορισμό…

Περιβαλλοντικές Δοκιμές

Με τις περιβαλλοντικές δοκιμές αξιολογείται η απόδοση του εξοπλισμού υπό συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως εξαιρετικά υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες ή/και μεγάλες και γρήγορες…

Ακουστικά και ηλεκτροακουστικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με την τον Κανονισμό 2017/1369 είναι υποχρεωτική η σήμανση του εκπεμπόμενου θορύβου (LwA) σε ένα πλήθος συσκευών και μηχανημάτων επαγγελματικής και οικιακής χρήσης…

Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Η οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Electromagnetic Compatibility Directive) 2014/30/EU εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτρομαγνητική διαταραχή…

Δοκιμές Ραδιοεξοπλισμού

Η οδηγία περί ραδιοεξοπλισμού (Radio Equipment Directive) 2014/53/EU εφαρμόζεται σε κάθε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό προϊόν που εκούσια εκπέμπει και/ή λαμβάνει ραδιοκύματα για σκοπούς…

Δοκιμές RoHS

Η Οδηγία RoHS 2011/65/EU ορίζει κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (στοιχεία όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, το χρώμιο, το PBB και ο επιβραδυντής καύσης PBDE)…

ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για να δείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της ΛΑΜΠΟP πατήστε εδώ.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 22000: 2005

ISO 22000: 2005

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Πιστοποίηση Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι ο πρώτος μη κρατικός φορέας που παρέχει σήμα ποιότητας για ηλεκτρολογικό υλικό (ρευματοδότες και ρευματολήπτες)

Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισμού

Πιστοποίηση Ραδιοεξοπλισμού

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί ραδιοεξοπλισμό ώς προς την συμμόρφωση του με την οδηγία RED (2014/53/EU)

Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων

Πιστοποίηση Δομικών Προϊόντων

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί δομικά προϊόντα ώς προς την συμμόρφωση τους με τον κανονισμό CPR 305/2011

Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Πιστοποίηση Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας

Η Λαμπόρ Α.Ε., ως κοινοποιημένος οργανισμός στην Ε.Ε, πιστοποιεί εξοπλισμό ώς προς την συμμόρφωση του με την οδηγία EMC (2014/30/EU)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία της αναζήτησης πιστοποιητικών.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

SmartCardia SA
SMARTCARDIA
Sollatek UK Ltd.
Sollatek
CLUB_SERVICE_CATERING
Club Service Catering, Εταιρία Catering