Αξιοπιστία στην πιστοποίηση

Υποστήριξη

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
  • ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ