Αξιοπιστία στην πιστοποίηση

Παρουσίαση της εταιρείας

Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε την εταιρεία μας και να προτείνουμε συνεργασία στον τομέα ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης των προϊόντων που εμπορεύεστε.

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. αποτελεί Κοινοποιημένο Οργανισμό στη κοινότητα για την Οδηγία Χαμηλής Τάσης σχετικά με την ασφάλεια ηλεκτρολογικού υλικού με την 36720/04/Β/96/110 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης υπ’ αριθ. 12937/134, ΦΕΚ 10221/21.11.97.

Τα εργαστήρια της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι πλήρως στελεχωμένα και εξοπλισμένα με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης τελευταίας γενιάς. Τα εργαστηριακά μας αποτελέσματα για τις ανάγκες των ΔΟΚΙΜΩΝ Ηλεκτρολογικών στοιχείων (φωτιστικά/συσκευές κ.λπ.) είναι αξιόπιστα και απόλυτα εναρμονισμένα με τις σχετικές οδηγίες και Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα προσφέρουν αποτελεσματική βοήθεια στον πελάτη μας βιοτέχνη/κατασκευαστή, διαμορφώνοντας πλήρη εικόνα του προϊόντος του σε ό,τι αφορά την καλή λειτουργία και ασφάλεια.

Μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εργασιών συντάσσεται το Ειδικό Έντυπο «ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ» με τα αποτελέσματα των δοκιμών και των μετρήσεων. Αυτό το Ειδικό Έντυπο είναι απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο για τη σύνταξη και κατάρτιση του Τεχνικού Φακέλου.

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν στον κατασκευαστή και ιδιαίτερα τον Έλληνα, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε., προκειμένου να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις του καταναλωτή (χαμηλές τιμές, καλή ποιότητα κατασκευής κ.λπ.), αλλά και στην αντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας μπορούμε να προσφέρουμε :

  • Εκτέλεση δοκιμών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα συσκευών που σας ενδιαφέρουν
  • Παροχή ειδικών συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή των Οδηγιών Νέας Προσέγγισης αναφορικά με την σήμανση προϊόντων, την εφαρμογή προδιαγραφών και εναρμονισμένων πρότυπων.
  • Εκτίμηση δικαιολογητικών στοιχείων (εκθέσεις δοκιμών, τεχνικοί φάκελοι, πιστοποιητικά).
  • Σύνταξη αναφορών προς εσάς σχετικά με τα ανωτέρω.

Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας.

Ιστορικό

Νοέμβριος 1996 - Ιδρύθηκε η εταιρεία ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. με κύριο σκοπό να συμβάλει θετικά και αποφασιστικά στον τομέα των εξειδικευμένων εργαστηριακών εφαρμογών της ΕΡΕΥΝΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ τόσο στον Ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

20.5.2009 - Διαπίστευση στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 - Δοκιμές

21.8.2009 - Διαπίστευση στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 με πεδίο διαπίστευσης σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε.

Διαπιστεύσεις

α) Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. αποτελεί Κοινοποιημένο Οργανισμό για :

1. την Οδηγία Χαμηλής Τάσης σχετικά με την ασφάλεια ηλεκτρολογικού υλικού με την 36720/04/Β/96/110 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης υπ’ αριθ. 12937/134, ΦΕΚ 10221/21.11.97

2. Ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σύμφωνα με την Οδηγία 1999/5/ΕΚ (Π.Δ. 44/2002, ΦΕΚ 44/Α/2002)

3. Προϊόντα Δομικών Κατασκευών (Εξοπλισμός Ελέγχου Κυκλοφορίας - Φωτεινοί Σηματοδότες Ρύθμισης Κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών), Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011, ως Οργανισμός πιστοποίησης προϊόντων

4. Προϊόντα Δομικών Κατασκευών (Θερμαντήρες χώρου που λειτουργούν με στερεά καύσιμα) , Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011, ως Εργαστήριο δοκιμών

β)

Διαπιστευμένος Φορέας πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065

γ)

Διαπιστευμένο Εργαστήριο δοκιμών κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 - Δοκιμές

Στοιχεία Διαπίστευσης

Θέσεις εργασίας

Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρείας παρουσιάζονται συνεχώς ευκαιρίες ένταξης νέων συνεργατών/εργαζομένων.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στην ομάδα μας, στείλτε μας το βιογραφικό σας.