Συμμετέχουμε στην έκθεση Ascen.tec
10-12 Μαΐου 2019

Αξιοπιστία στην πιστοποίηση

 

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι Ελληνικός, Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές επιστήμονες σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, και με συνεργασίες και διεργαστηριακές συγκρίσεις με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. και εργαστήρια.

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. προσφέρει σημαντική βοήθεια στον Έλληνα επιχειρηματία, αφού με τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις της , προσθέτει αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες του, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις όλο και μεγαλύτερες απαιτήσεις του καταναλωτή και στην αντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού.

Γιατί να πιστοποιηθείτε με τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ: Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι αναγνωρισμένη από τα αρμόδια Υπουργεία και διαπιστευμένη από Φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού με περισσότερες από 1700 αξιολογήσεις στο ενεργητικό της.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ: Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.. στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Η διαδικασία αξιολόγησης της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι πολύ απλοποιημένη, ως αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας μας στον τομέα των αξιολογήσεων και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας.

Ξενοδοχεία

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. αποτελεί φορέα πιστοποίησης για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων και για την κατάταξη των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορία με σύστημα κλειδιών.

H ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι από του πρώτους φορείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα, και για την σύνταξη της Τεχνικής Έκθεσης η οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κατάταξης που εκδίδεται από το Ξ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις Υπουργικές αποφάσεις Υ.Α. 219/12-01-2015, Υ.Α. 216/8-1-2015 & Υ.Α. 21185/22-10-2014.

Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων κατά

α) ISO 9001:2008
Quality management systems – Requirements

β) ISO 14001:2004
Environmental management systems – Requirements with guidance for use

γ) ISO 22000: 2005
Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain

Για να δείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της ΛΑΜΠΡΟP (σε νέο παράθυρο) πατήστε εδώ

Η Διοίκηση της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. δεσμεύεται για:

- την τήρηση της αμεροληψίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της
- την ανεξαρτησία της από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση της
- την απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε ενδιαφερομένου στις υπηρεσίες της ΛΑΜΠΟΡ, χωρίς διακρίσεις

Δοκιμές κ' Πιστοποίηση Προϊόντων

  • H σήµανση CE είναι µία υποχρεωτική Ευρωπαϊκή σήµανση για συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων. Yποδηλώνει δε, συµµόρφωση µε ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καθορίζονται από σχετικές Οδηγίες της ΕΕ.
  • Στα εργαστήριά μας πραγματοποιούνται δοκιμές ασφαλείας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία Low voltage (LVD) 2006/95/EC
  • Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι ο πρώτος μη κρατικός φορέας που παρέχει σήμα ποιότητας για ηλεκτρολογικό υλικό (ρευματοδότες και ρευματολήπτες)

Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων από τη ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε.

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. είναι διαπιστευμένη από το ΕΣΥΔ για τον έλεγχο και αξιολόγηση των τουριστικών καταλυμάτων και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την απονομή του πιστοποιητικού κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε.(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος). Διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών-επαγγελματιών τουρισμού σε όλη την Ελλάδα και αναλαμβάνει την υποστήριξη και διεκπεραίωση του συνόλου των απαιτούμενων διαδικασιών, ελέγχων και αξιολογήσεων για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κατάταξης με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη.